Hội viên » Công TNHH Đầu tư thủy sản Đại Lợi
Địa chỉ: 297 - Xóm 7 - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận
Điện thoại: 0623 962 078
Di động:
Email: tomgiongdailoibt@gmail.com
Website: http://tomgiongdailoi.com/
Khu vực: Bình Thuận
Copyright 2014, Bản quyền thuộc Hiệp hội tôm giống Bình Thuận
Địa chỉ: Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 651 9234
Email: hiephoitombinhthuan@gmail.com
Website: tombinhthuan.com
Thiết kế website bởi Tính Thành